PC-Doktorn håller på att uppdatera sina svenska webbsidor. Under tiden kan du ha samma information på finska:

Palveluista verohyötyä

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Vuodesta 2009 lähtien vähennyksen piirin kuuluvat myös tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut.

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena.

Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa. Tässäkin tapauksessa teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa veroilmoituksessa.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennystä saa myös kotitalous-, remontti- ja tietotekniikkatöistä, jotka tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajanasunnolla. Henkilön on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

Kotitalousvähennyksen määrä 2009

Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 30 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut tai 60 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2009 on 3 000 euroa vuodessa. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy 100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen eli 3 000 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2009 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä vajaat 5 200 euroa [(5 166 x 60 %) - 100) = 2 999, 60].

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2009 saada yhteensä 6 000 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 3 000 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Kotitalousvähennykseen oikeuttava työ

………….

Tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut

Kotitalousvähennykseen oikeuttavia tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita ovat muun muassa:
• digilaitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen
• tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen
• tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen
• tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle sekä
• kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö.

Työn tekemispaikka

Kotitalousvähennyksen saa kunnossapito- ja perusparannustyöstä, tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista, jotka tehdään henkilön, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, iso-, otto- tai kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa.

Asuntoon katsotaan kuuluvaksi myös piha-alue ja sillä sijaitsevat asumista palvelevat talousrakennukset.

Asunnon hallintatavalla ei ole merkitystä, kyseessä voi olla omistusasunto tai vuokrattu. Olennaista on, että vakituista tai vapaa-ajan asuntoa käytetään nimenomaan henkilön tai hänen laissa mainittujen sukulaistensa asuntona. Sijoitusasunnossa tehty työ ei oikeuta kotitalousvähennykseen.
Tavalla tai toisella yhteisessä käytössä olevalla vakituisella asunnolla tai vapaa-ajanasunnolla tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä voi vähennystä hakea jokainen yhteiskäyttäjä siltä osin, kuin hän on osallistunut kustannuksiin.

Kotitalousvähennyksen tekeminen

Kotitalousvähennys myönnetään ainoastaan luonnolliselle henkilölle. Kuolinpesä voi saada vähennyksen henkilön kuolinvuodelta, mutta ei enää sen jälkeen.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä henkilön itsensä tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä hakevan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva.

Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 30 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut tai 60 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Omavastuu on 100 euroa.

Maksimivähennyksen eli 3 000 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2009 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä vajaat 5 200 euroa [(5 166 x 60 %) - 100) = 2 999, 60].

Ennen palvelun ostamista kannattaa tarkistaa, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys on sopimuksen tekohetkellä rekisterissä, kotitalousvähennyksen saa, vaikka se olisi poistettu rekisteristä laskun maksamishetkellä.

Tiedon ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta saat netistä osoitteesta www.ytj.fi tai soittamalla numeroon 010 193 490. Rekisteristä näkyy seuraava tarkistuspäivä, jonka jälkeen rekisterimerkintä on syytä tarkistaa uudelleen.

(Tekstilainaus: ©2009 www.veronmaksajat.fi)

PC-Tohtori on merkitty ennakkoperintärekisteriin (tarkista YTJ:stä) ja perimämme työpalkkiot ovat kotitalousvähennyksen piirissä.